YRKESHÖGSKOLA

Kombinera teori och praktik?

Lärande i arbete?


Är yrkeshögskola utbildningsformen för dig?

Antagning

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.


Vad ska din ansökan innehålla?

Exakt vad din ansökan ska innehålla varierar mellan olika skolor och utbildningar, men här är några exempel:

 • Betyg
 • Personligt brev
 • Arbetsintyg
 • Arbetsprover

Exakt information om vad som gäller får du av utbildningsanordnaren.

UTBILDNINGAR

SOM LEDER TILL JOBB

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden.

 

Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller stor del praktik.

Utbildningens längd varierar från ett till tre år och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.


Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.Visste du att...

 • Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan.
 • YH-myndighetens uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande har fårr jobb på sin LIA-plats efter utbildningen.

BEHÖRIGHET

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.


På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Hur det går till skiljer sig från utbildning till utbildning. 

Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande:

 • Betyg
 • Särskilt prov (skriftligt test eller intervju)
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Om du har du frågor om hur urvalet går till och hur du kan förbereda dig, så kan du höra av dig till skolan som anordnar utbildningen.

Se film från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

Se film från Alexandersoninstitutet.

SNABBA OM YH


 • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
 • Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
 • LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
 • Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.
 • Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
 • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

LÄS MER OM YH-UTBILDNING HOS YRKESHÖGSKOLAN