VÅRD & OMSORG

Utbildning inom vård och omsorg passar dig som vill arbeta med människor som är i behov av omvårdnad, stöd och service. Yrkesområden inom vård och omsorg är många, till exempel undersköterska, arbetsterapeut, specialpedagog och personlig assistent.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom vård och omsorg ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.


Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

VÅRD & OMSORG

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Hermods (distans)

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Umeå Kommun