NATURBRUK

Utbildning inom naturbruk passar dig som vill ha ett varierande arbete och få möjlighet att arbeta med kroppen. 

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.


Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tilltro till den egna arbetsförmågan samt utveckla förmåga att lösa problem och samverka med andra. Kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

NATURBRUK

Anordnare

Utbildning

Utbildningstyp