INDUSTRI

Utbildning inom industri passar dig som vill arbeta med materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning. En utbildning inom industriteknik ger dig stora möjligheter till jobb då  efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom industri ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen. Industriprocesserna är i hög grad automatiserade och digitaliserade. Utbildningen ska därför bidra till förståelse av den logik som styr processerna samt utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik.


Industriell produktion förutsätter råvaror och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

LOVISA, svetsare

Utbildningstyp

Anordnare

Utbildning

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

INDUSTRI

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum