HOTELL, TURISM & EKONOMI

Utbildning inom hotell, turism och ekonomi passar dig som vill arbeta med service inom hotell- och turismbranschen, som vill interagera med människor och arbeta kreativt och varierat.


Utbildning inom ekonomi och juridik passar dig som tycker om matematiska system och vill arbeta med företag och privatpersoners ekonomi och redovisning, eller starta och driva ett eget företag.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom hotell och turism ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.


Utbildning inom ekonomi och juridik ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

HOTELL, TURISM & EKONOMI

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare

Yrkesvux

Hermods (distans)

Lärling

Skellefteå Kommun

Lärling

Astar

Yrkesvux

Hermods (distans)

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum