HANTVERK

Utbildning inom hantverk passar dig som vill arbeta kreativt och självständigt med olika material. Yrkesområden inom hantverk är frisör, finsnickeri, florist, textil design och hantverksteknik.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildningar inom hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som färdigheter i design och formgivning.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Yrkesvux

Movant

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

HANTVERK