FORDON & TRANSPORT

Utbildning inom fordon och transport passar dig som vill arbeta med fordon av olika slag, endera inom reparation och service eller att själv sitta bakom ratten.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom fordon och transport ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas transporter med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.


Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningarna leder till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Ykesvux

Movant

Yrkesvux

Movant

Lärling

Movant

Yrkesvux

Movant

Lärling

Movant

Yrkesvux

Liljaskolan

Yrkesvux

Movant

Yrkesvux

Liljaskolan

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Yrkesvux

Liljaskolan

Yrkesvux

Liljaskolan

Yrkesvux

Vilhelmina Lärcentrum

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

FORDON & TRANSPORT

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare