BYGG & ANLÄGGNING

"Arbetsförmedlingens statistik visar att bygg- och anläggningsyrken toppar listan på jobben där det inom de fem närmaste åren råder störst brist på arbetskraft."

- Omvärldsbevakning, läs hela artikeln HÄR.


Arbete inom bygg och anläggning passar dig som vill ha ett flexibelt och ständigt varierande arbete. Du får utmana ditt tankesätt och vara delaktig i produktioner.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom bygg och anläggning ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.


Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verk-tyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildning inom bygg och anläggning ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. Den ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. De ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Yrkesvux

Hermods (distans)

Lärling

Skellefteå Kommun

Yrkesvux

Hermods (distans)

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Skellefteå Kommun

Yrkesvux

Liljaskolan

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Hermods (distans)

Yrkesvux

Skellefteå Kommun

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Hermods (distans)

Yrkesvux

Astar

Yrkesvux

Skellefteå Kommun

Yrkesvux

Astar

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

BYGG & ANLÄGGNING

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare