BARN & FRITID

Utbildning inom barn och fritid passar dig som vill arbeta med barn, unga eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn.

Boka möte med ditt Lärcentrum

 
 
 
 
 
 

Utbildning inom barn och fritid ska leda till målet att utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom olika verksamheter som innefattar barn och fritid. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.


Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom utbildning för barn och fritid. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.


Kännetecknande för de verksamheter som området utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor.


Informationen är direkt hämtad från Skolverket. Läs mer HÄR.

Utbildningar på plats och distans i Västerbotten inom

BARN & FRITID

Utbildning

Utbildningstyp

Anordnare

Lärling

Umeå Kommun/Dragonskolan

Yrkesvux

Skellefteå Kommun