UPPHANDLADE YRKESUTBILDNINGAR

Astar

Yrkeskurser på gymnasial nivå inom:

Flexibla lösningar

Avropsberättigade kommuner

Avtalstid

Avtalsnummer

Barn- och fritidsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Bygg- och anläggningsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

El- och energiprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Handels - och administrationsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Hotell- och turismprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Industritekniska programmet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

VVS och fastighetsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Vård och omsorgsprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Hermods

Yrkeskurser på gymnasial nivå

inom:

Flexibla lösningar

Avropsberättigade kommuner

Avtalstid

Avtalsnummer

Allmänna kurser grundläggande och gymnasial nivå

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Barn- och fritidsprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Bygg- och anläggningsprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Handels - och administrationsprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Hotell- och turismprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

VVS och fastighetsprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Vård och omsorgsprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17094

Movant

Yrkeskurser på gymnasial nivå inom:

Flexibla lösningar

Avropsberättigade kommuner

Avtalstid

Avtalsnummer

Fordons- och transportprogrammet

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Hantverksprogrammet

(frisör och låstekniker)

Distans/Fjärr/Lärling

Alla Västerbottenskommuner

2019-01-01 - 2020-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

18020

Teknikutbildarna

Yrkeskurser på gymnasial nivå inom:

Flexibla lösningar

Avropsberättigade kommuner

Avtalstid

Avtalsnummer

El- och energiprogrammet

Distans

Alla Västerbottenskommuner

2018-01-01 - 2019-12-31, förlängning till längst 2021-12-31

17173