Utbildningsformer

UTBILDNINGSFORMER

 

Q.      Vad är lärlingsvux?

När du läser en lärlingsutbildning är minst 70 % av utbildningen förlagd på en arbetsplats med stöd av en handledare. Efter avslutad utbildning skaffar du själv en anställning. Kanske kan du bli anställd på det företag där du gått lärling, eller så har du en god referens att ta med dig i ditt fortsatta jobbsökande.

 

Q.     Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en eller flera yrkeskurser (karaktärsämneskurser) med en kommun som huvudman.  Sammanhållna yrkesvux-utbildningar innehåller arbetsplatsförlagda delar, men inte så mycket arbetsplatsförlagt som lärlingsvux. Yrkesvux är vanligaste formen av yrkesutbildning för vuxna i kommunal regi.

 

Q.     Vad är komvux?

Komvux är ett samlingsnamn och en förkortning av "kommunal vuxenutbildning". 

Komvux omfattar sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Lärlingsvux och Yrkesvux är termer inom gymnasial vuxenutbildning och alltså en del av Komvux.

 

 

Q.   Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskola är en egen utbildningsform. Man kan definitionsmässigt placera yrkeshögskola mellan gymnasial utbildning och högskoleutbildning. 

Det finns en mängd yrkeshögskoleutbildningar spridda över hela landet, och flera i länet.

Här finns en förteckning över alla yrkeshögskoleutbildningar.

 

 

 

Webbansvarig: Hannele Bång

info@fotografhannelebang.se

Copyright © All Rights Reserved