Utbildning

UTBILDNING

 

Q.      Jag har frågor om studier och utbildningar. Vem kan svara på dem?

Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare (syv) på vuxenutbildningen i din kommun.

Du hittar e-postadresser till syv i alla kommuner i Västerbotten i menyn Kontakt

 

 

Q.    Var anmäler jag mig till en utbildning?  

Det är din hemkommun som beslutar om utbildningsinsatsen, så vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen i din kommun. Du hittar e-postadresser till syv i alla kommuner i Västerbotten i menyn Kontakt. 

En del utbildningar har webbanmälan. Även om du gör en anmälan där, så informera syv i din kommun.

 

Webbansvarig: Hannele Bång

info@fotografhannelebang.se

Copyright © All Rights Reserved