VANLIGA FRÅGOR

FAQ

 

Q.      Vad är lärlingsvux?

När du läser en lärlingsutbildning är minst 70 % av utbildningen förlagd på en arbetsplats med stöd av en handledare. Efter avslutad utbildning skaffar du själv en anställning. Kanske kan du bli anställd på det företag där du gått lärling, eller så har du en god referens att ta med dig i ditt fortsatta jobbsökande.

 

Q.     Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en eller flera yrkeskurser (karaktärsämneskurser) med en kommun som huvudman.  Sammanhållna yrkesvux-utbildningar innehåller arbetsplatsförlagda delar, men inte så mycket arbetsplatsförlagt som lärlingsvux. Yrkesvux är vanligaste formen av yrkesutbildning för vuxna i kommunal regi.

 

Q.     Vad är komvux?

Komvux är ett samlingsnamn och en förkortning av "kommunal vuxenutbildning". 

Komvux omfattar sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Lärlingsvux och Yrkesvux är termer inom gymnasial vuxenutbildning och alltså en del av Komvux.

 

 

Q.   Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskola är en egen utbildningsform. Man kan definitionsmässigt placera yrkeshögskola mellan gymnasial utbildning och högskoleutbildning. 

Det finns en mängd yrkeshögskoleutbildningar spridda över hela landet, och flera i länet.

Här finns en förteckning över alla yrkeshögskoleutbildningar.

 

Q.     Vad kostar det att läsa hos Er?

Du betalar (i regel) för läromedel och skyddsutrustning. Till en del utbildningar kan läkarintyg, körkortstillstånd och andra handlingar vara aktuella, och det betalar du själv. Du bekostar också eventuella resor till utbildningen och ditt uppehälle. I övrigt är yrkesutbildningar avgiftsfria inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

 

 

Q.      Hur finansierar jag mina studier?

Du har rätt att söka studiemedel hos CSN för utbildningar som omfattar minst halvtidsstudier under tre veckor.

 

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan.

 

 

Q.      Jag har frågor om studier och utbildningar. Vem kan svara på dem?

Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare (syv) på vuxenutbildningen i din kommun.

Du hittar e-postadresser till syv i alla kommuner i Västerbotten i menyn Kontakt

 

 

Q.    Var anmäler jag mig till en utbildning?  

Det är din hemkommun som beslutar om utbildningsinsatsen, så vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen i din kommun. Du hittar e-postadresser till syv i alla kommuner i Västerbotten i menyn Kontakt. 

En del utbildningar har webbanmälan. Även om du gör en anmälan där, så informera syv i din kommun.

 

Ställ dina frågor här

 

Fyll gärna i detta formulär om du har frågor och funderingar kring utbildning. Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Ja
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxenutbildning i Västerbotten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera