VALIDERING

INGA BETYG - MEN ERFARENHET

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid.

 

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.

Validering – kom vidare med betyg och intyg från vuxenutbildning eller kompetensbevis från branschen 

 

 Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller kvalificerad för ett arbete ändå.


Även du som har formella betyg från en utbildning kan valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.Det finns flera modeller av validering, och du kan läsa mer nedan.

Hur går jag vidare..?

 

Kommunerna stöttar dig i valideringsprocessen, och i kombination med prövning kan du få betyg på en nationella kurs.

 

Kontakt till studie- och yrkesvägledare i din hemkommun!

Har du erfarenhet av ett yrke?


Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering. Hittills har 25 branschmodeller för validering tagits fram i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.

Vill du räkna in tidigare studier?

 

Håller du på att utbilda dig och vill att dina tidigare kunskaper ska räknas in? Kontakta din skola eller ditt universitet och fråga om du kan få tillgodoräkna dig kompetensen.

 

Glöm inte bort informella kunskaper

 

Alla kunskaper är värdefulla. Även sådant du har lärt dig under en praktik, på en kurs eller på fritiden kan vara bra att lyfta fram och lägga in i ditt cv. Du tjänar på att få dessa kunskaper värderade för att kunna användas som en merit när du söker jobb eller utbildning.

Lyft fram din kompetens med hjälp av validering

 

Har du utbildning eller yrkeserfarenhet, men saknar intyg?

Validera din kompetens så kan du snabbare bli klar med dina studier och hitta ett arbete.

Filmen berättar hur validering går till.

Har du utbildat dig i ett annat land?


Har du avslutat en utländsk utbildning? Kontakta Universitets- och högskolerådet som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar. Tänk på att du behöver papper som intygar vilka studier du har genomfört. I vissa fall måste de också översättas till svenska. Vi på Arbetsförmedlingen kan ibland hjälpa dig med översättningen om du är inskriven hos oss.