STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

För att elever ska kunna sätta sig in i olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke, behöver flera på skolan ha ansvar i vägledningsfrågor.

VAD KAN EN VÄGLEDARE HJÄLPA DIG MED?


Studie- och yrkesvägledarens utbildning och arbete baseras på fyra vetenskapliga inriktningar; pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi. Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en stor del av en människas liv.


I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra väl övervägda val behöver man kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera valsituationer.


Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt eller i grupp. Den personliga vägledningen är en process där den professionelle studie- och yrkesvägledaren, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av levnadsbana i form av utbildning, yrke och arbete.


  • Studie- och yrkesvägledaren arbetar också för att befrämja individers och gruppers kunskap om valprocesser, arbetsmarknad och utbildningssystem.
  • Studie- och yrkesvägledaren ställs inför samhällets och uppdragsgivares krav och förväntningar vad gäller behov av arbetskraft och utbildningssökande.
  • Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra vad gäller vägledningen.

"Vägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att vidga perspektiv och komma vidare i dina tankar och funderingar kring studie och yrkesval."

VÄGLEDAREN HJÄLPER DIG ATT


- att utreda och klargöra din situation, dina starka sidor och intressen

- att vidga perspektiv (se fler lösningar)

- att upprätta en handlingsplan

- att få information om utbildningar, yrken och studieekonomi

- att få svar på frågor om behörighet och betyg

DIN SYV HJÄLPER DIG MED:

🌟 Vägledningssamtal

🌟 Information om olika yrken och utbildningsvägar

🌟 Studieekonomi

🌟 Upprätta en indivuell studieplan

🌟 Planera studier mot en gymnasieexamen eller slutbetyg

🌟 Informera om  "reell kompetens"


Tips för att få ut det mesta möjliga vid mötet:


🦋 Ta med betyg och andra viktiga handlingar

🦋 Skriv ned dina tankar och funderingar

🦋 Titta igenom kursutbudet på vår hemsida

🦋 Är du intresserad av eftergymnasiala studier är t.ex www.studera.nu eller www.yrkeshogskolan.se bra att ha tittat på innan samtalet

BEHÖVER DU HJÄLP ATT HITTA RÄTT YRKE?


Våra vägledare kan guida dig som inte vet vilken yrkesväg du ska välja. De kan hjälpa dig att hitta yrken som passar dina styrkor och din personlighet, och ge dig synpunkter kring ditt CV. Om du redan vet vad du vill studera kan du kontakta din vägledare för att lägga upp en studieplan. Kontaktuppgifter till varje kommuns vägledning finner du nedan


I guiden till vänster finner du "Hitta yrken" från Arbetsförmedlingen, där du kan läsa om olika yrken, utbildningsvägar, frmtidsutsikter, lönenivåer och hur många lediga jobb det finns.

NORSJÖ

LINNEA PEDERSEN


linnea.pedersen@norsjo.se

0918-141 83

UMEÅ

VUXENUTBILDNINGEN


vuxenutbildningen@umea.se

DOROTEA

MATHILDA MARKUSSON


larcentrum@dorotea.se

072 - 248 30 29

ROBERTSFORS

MONICA LINDGREN


monica.lindgren@robertsfors.se

0934-141 77

VILHELMINA

SARA DANIELSSON


sara.danielsson@vilhelmina.se

0940-146 04

SKELLEFTEÅ

CENTRUM FÖR VÄGLEDNING


www.skelleftea.se/cv

MALÅ

OSKAR SJÖLUND


syv@mala.se

0953-140 97

NORDMALING

JENNIE FORSLUND NILSSON


jennie.forslundnilsson@nordmaling.se

0930-140 63

STORUMAN

REBECKA NILSEN


rebecka.nilsen@storuman.se

0951-142 93

ÅSELE

HANNA PERSSON


hanna.persson@asele.se

0941-141 14