FÖR DIG SOM

VILL STUDERA

Välkommen till Västerbottensvux hemsida!

 

Västerbottensvux kan ge dig ett attraktivt yrkesutbildningsutbud oavsett om du är arbetssökande, vill yrkesväxla eller kompetensutveckla dig.

 

Det är din hemkommun som avgör om de kan betala för en utbildning, därför är det viktigt att du tar kontakt med dem.

 

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren (syv) i din hemkommun om du har frågor.

 

Alla kommuners vuxenutbildningar i länet ingår i samarbetet.

Under Kontakt hittar du e-postadresser till din kommun.

BOKA MÖTE

MED DITT LÄRCENTRUM

 
 
 
 
 
 

VANLIGA FRÅGORFAQ


Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren som inkommer till kommunens studie- och yrkesvägledare.

OLIKA SÄTT ATT STUDERA

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

YRKESHÖGSKOLA

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Det är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna och pedagogiken inom folkhögskolan betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

ARBETSMARKNADS

UTBILDNING

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

"Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbildningen och det kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära."

- Läroplan för vuxenutbildningen, Skolverket

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

VästerbottensVux erbjuder ett stort utbud av kommunala yrkesutbildningar. Se alla våra utbildningar via länken nedan.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Våra studie- och yrkesvägledare finns till för dig. Vet du inte vad du vill bli, har du frågor kring en viss utbildning eller behöver du hjälp med din studieväg? Kontaktuppgifter till våra vägledare finner du nedan.

VANLIGA FRÅGOR

Vi samlar vanliga frågor för att underlätta för dig, både innan, under och efter dina studier.

JAG HAR INGA BETYG, MEN JAG HAR ERFARENHET

- vad gör jag?

KOMMUNAL

VUXENUTBILDNING

GER DIG NYA MÖJLIGHETER

Kommunal vuxenutbildning är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.


Detta kan du göra på komvux:
 

  • Läsa in kurser från grundskolan och gymnasieskolan
  • Ta en gymnasieexamen
  • Komplettera kurser för att öka din behörighet
  • Gå en arbetsplatsförlagd utbildning
  • Utbilda dig till ett annat yrke
  • Göra en prövning på en kurs som du vill ha betyg i
  • Få din kunskap bedömd och skriftligt dokumenterad genom så kalladvalidering
  • Läsa svenska för invandrare (sfi).


Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

"Hur ska man veta vad man vill bli när man är 15 år gammal? En yrkesutbildning gav mig nya möjligheter och chansen att jobba inom det yrke jag länge drömt om."

Lisa, 23, studerar till CNC-operatör

YRKESHÖGSKOLA

BLI DET DU VILL

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden.

 

Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller stor del praktik.

Utbildningens längd varierar från ett till tre år och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Yrkeshögskolan erbjuder ett effektivt sätt att skola sig till ett specifikt yrke där man har mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter examen.


Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

FOLKHÖGSKOLA

EFTER DINA ERFARENHETER

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Folkhögskolan är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna. Det finns 155 folkhögskolor i Sverige i dag.


Folkhögskolans pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta i projekt och utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Deltagarna på folkhögskola har stora möjligheter att själva påverka sin utbildning.


Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

ARBETSMARKADS

UTBILDNING

SKRÄDDARSYDD EFTER ARBETSMARKNAD

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.


En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält. Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningen är på heltid.


Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning. Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig.