FÖR DIG SOM ÄR

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Västerbottensvux är ett samarbete mellan samtliga 15 kommuner i länet.

På den här sajten finns kommunernas yrkesutbildningar och upphandlade yrkesutbildningar på gymnasial nivå, det vi brukar kalla yrkesvux och yrkeslärling.

 

Det finns ett samarbetsavtal som reglerar samarbetet mellan kommunerna,  och flera olika avtal som reglerar de upphandlade utbildningarna.

 

Samarbetsavtalet har alla kommuner godkänt.  Avtalet prolongeras årligen och finns att läsa på Västerbottensvux interna Google-sidor.

 

Avtalen till de upphandlade utbildningarna finns också på Västerbottensvux interna Google-sidor. Varje kommun beställer utbildningsplatser direkt av leverantören. 

 

De upphandlade utbildningarna har olika avtalsregler.

 

Vissa utbildningar ges på plats (utbildning på en given ort),

andra utbildningar ges på fjärr (via webbsändning i realtid)

eller på distans (inspelade lektioner, vissa närträffar mm).

 


Om det finns tillräckligt med deltagare för en på plats-utbildning kan en anordnare utlokalisera den till någon ort i länet. Ett tips är att gå ihop flera kommuner i ett närområde för att möjliggöra detta.


Västerbottensvux har ett nätverk för studie- och yrkesvägledare i länet. Nätverket träffas två gånger per år samt under länets fortbildningsdag (alltid en torsdag, v44).

 

Tveka aldrig att ta kontakt med din syv-kollega i en annan kommun.  Genom att hjälpas åt gör vi länet starkare och utbildning mer tillgänglig. Som syv har du en nyckelroll i Västerbottensvux.

 

 

På den här sajten finns "Vanliga frågor".

Har du en fråga som återkommer till dig som syv, så skicka in den till vasterbottensvux@vilhelmina.se, så kompletterar vi frågebanken.

YRKESHÖGSKOLA

Samlad information kring YH-utbildningar och det regionala och nationella utbudet finner du via länken nedan.

KONTAKTUPPGIFTER SYV

Vi har samlat kontaktuppgifterna till samtliga vägledare i länet.

FOLKHÖGSKOLA

Information kring folkhögskoleutbildning och tillvägagånssätt för att söka utbildning finns via länken nedan.

VANLIGA FRÅGOR

Vi samlar våra vanligaste frågor i syftet att förenkla för dig som studerar.

ARBETSFÖRMEDLING

Information kring Arbetsförmedlingens utbildningsvägar och arbetsmarknadsutbildning finner du via länken nedan.

NYHETSBREV

Under 2020 gör vi ett försök att månatligen ge ut ett nyhetsbrev, där vi samlar aktuell information som rör VästerbottensVux.

Vuxenutbildning i Västerbotten