ALLA NYHETSBREVAPRIL

2020

VästerbottensVux gör under 2020, eller så länge vi lyckas hålla i, ett försök med nyhetsbrev. Tanken är att med jämna mellanrum komma ut med nyheter inom området Vuxenutbildning och Lärcentra som har bäring på oss i Västerbotten.

FEBRUARI

2020

VästerbottensVux gör under 2020, eller så länge vi lyckas hålla i, ett försök med nyhetsbrev. Detta är det första och tanken är att med jämna mellanrum komma ut med nyheter inom området Vuxenutbildning och Lärcentra som har bäring på oss i Västerbotten.