FORTBILDNING OCH

UPPDRAGSUTBILDNING

Kompetensutveckling handlar om att utveckla kunskaper som en person åstadkommit genom både sin personliga utveckling och sin karriär. Vilket behov som finns av kompetensutveckling är olika på olika arbetsplatser. Det är något som kan ge såväl ny inspiration och motivation i det dagliga yrket, men det är också nödvändigt för att anställda ska vara uppdaterade inom sin yrkesroll.

KOMPETENS

UTVECKLING

UTVECKLAS INOM DIN YRKESROLL

Kompetensutveckling handlar om att utveckla kunskaper som en person åstadkommit genom både sin personliga utveckling och sin karriär. Lärandet kan omfatta allt ifrån univeritetskurser och kurser på utbildningsföretag till konferenser, mässor och informella möten. Kompetensutveckling utmärks många gånger av intensivitet och samarbete, ofta kopplat till verkliga, och värdeskapande situationer. Utbildningen kan ske i ett klassrum eller med fjärrteknik, på en arbetsplats, i en konferens eller i andra sammanhang.


Kompetensutveckling är nyttigt för alla yrkesverksamma personer, men även för de som är arbetssökande. Det är viktigt för alla företag och organisationer i syftet att öka deras medarbetares kunskaper och färdigheter. På sikt leder arbetet med kompetensutveckling till förbättringar och effektivitet inom företaget. Många personer väljer ofta fortbildning på grund av ett intresse att förbättra karriärutveckling, för att hålla sig uppdaterad och förbättra sin yrkeskompetens.

Vilket behov som finns av kompetensutveckling är olika på olika arbetsplatser. Det är något som kan ge såväl ny inspiration och motivation i det dagliga yrket, men det är också nödvändigt för att anställda ska vara uppdaterade inom sin yrkesroll. I takt med att arbetsmarknaden förändras är kompetensutveckling något som bidrar till att behålla en anställningsbarhet och bredda möjligheterna på arbetsmarknaden. För en arbetsgivare är det viktigt med fortbildning för att känna sig trygg i arbetet och för att driva företaget framåt. 

TA DEL AV ANDRAS BERÄTTELSER

NICKLAS

VD - INPIPE SWEDEN AB

Nicklas Björnvind ser ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling, både idag och imorgon.

SANNA

ANSTÄLLD - MALGOMAJSKOLAN

Sanna genomförde, tillsammans med kollegor, en fortbildning inom självskydd för att kunna hantera svåra situationer på ett etisk försvarbart sätt.

DANIEL

ANSTÄLLD - BJÖRKSTADENS GOLV

Daniel läste en lärlingsutbildning hos sitt lokala lärcetra och därefter startades ett nytt bolag i kommunen.

VILKET BEHOV

HAR DU?

TA KONTAKT MED DITT LÄRCENTRA

BEHOV?

Ser du ett behov av kompetensutveckling på ditt företag? Är du anställd och vill förbättra dina kunskaper inom ett specifikt område? Är du arbetslös och vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Har du certifikat som behöver förnyas?


TA KONTAKT

Det första du bör göra i sökandet efter passande fortbildningar är att ta kontakt med ditt lokala lärcentra. De ger dig information om vilka utbildningar som finns i närområdet, men de kan också hjälpa dig att anordna egna uppdragsutbildningar. Västerbottens lärcentra ser sig som mäklare av utbildning och finns därför till för att du ska kunna arbeta med kompetensförsörjning.


VAD HAR ANDRA GJORT?


REGIONALT UTBUD

KONTAKT

VAD ANDRA SÄGER

FÅR SAKER ATT HÄNDA

Det är enkelt att komma i kontakt med sitt lärcentra. De är oerhört okomplicerade människor att ha kontakt med och de skapar möjligheter att genomföra fortbildningar på hemmaplan. Det är ju det smidiga med lärcentra - man kan få saker att hända.

Nicklas Björnvind

- VD, Inpipe Sweden AB

TA DEL AV ANDRAS BERÄTTELSER

NICKLAS

SANNA

DANIEL

VD - INPIPE SWEDEN AB

Nicklas Björnvind ser ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling, både idag och imorgon.

ANSTÄLLD - MALGOMAJSKOLAN

Sanna genomförde, tillsammans med kollegor, en fortbildning inom självskydd för att kunna hantera svåra situationer på ett etisk försvarbart sätt.

ANSTÄLLD - BJÖRKSTADENS GOLV

Daniel läste en lärlingsutbildning hos sitt lokala lärcetra och därefter startades ett nytt bolag i kommunen.

FORTBILDNING

SJÄLVSKYDD

MALGOMAJSKOLAN,  VILHELMINA

INDUSTRI, BYGG, TRANSPORT

För dig som vill kompetensutvecklas inom yrkesområden som industri, bygg och transport.

VÅRD, OMSORG OCH SKOLA

För dig som vill kompetensutvecklas inom vård och omsorg eller skolvärlden.

TEKNIK

För dig som vill kompetensutvecklas inom teknik.

REGIONALT UTBUD

TA KONTAKT

FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ

1. Vad är syftet med utbildningen?


2. Vilka är ni som har behov av utbildning?


3. Är modeller och metoder relevanta och användbara?


4. Ingår både teori och praktiska övningar?