Om Västerbottensvux

Om Västerbottensvux


Kommunerna i Västerbotten har i regel små resurser för vuxenutbildning, såväl ekonomiskt och personellt. De flesta kommunerna har också en liten folkmängd, spridd över en stor yta, vilket gör det svårt att kunna erbjuda ett attraktivt utbud av vuxenutbildning på egen hand.   De femton kommunerna tillsammans har däremot en befolkning på drygt 258 000 personer, vilket ger ett betydligt bättre underlag för att starta kurser.


När regionen samordnar sitt kursutbud kan såväl lärarresurser som ekonomiska medel användas mer rationellt. Tanken är att de specialistkunskaperoch kompetensområden som finns etablerade i de olika kommunerna ska komma hela regionen till del. Samarbetet bygger på goda fördelningsprinciper mellan anordnarkommunerna, så att vuxenutbildning finns tillgänglig i hela länet.   

Utdrag ur samverkansavtaletPå dessa sidor finner du vårt gemensamma utbildningsutbud och kontaktuppgifter till varje kommun. Vi arbetar för korta utbildningsinsatser i nära samarbete med företag i branscher där stor efterfrågan finns på arbetskraft.Välkommen till oss!

Webbansvarig: Hannele Bång

info@fotografhannelebang.se

Copyright © All Rights Reserved