FOLKHÖGSKOLA

En unik utbildningsform, utifrån dina förkunskaper och erfarenheter.

FOLKHÖGSKOLA

EFTER DINA ERFARENHETER

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en otroligt viktig funktion i vårt samhälle. Folkhögskolan är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna. Folkhögskolan, tillsammans med Sveriges tio studieförbund, utgör den organiserade folkbildningen i Sverige.


Den pedagogik Folkhögskolan arbetar efter betonar i första hand aktivt deltagande, men också samtal och gemensamt lärande i grupp. Projektarbeten är vanliga i folkhögskoleutbildning och upplägget anpassas efter individernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. På grund av detta har deltagarna en väldig fördel när det gäller att påverka sin egen utvildning.


Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.


OLIKA KURSER


Det finns flera olika typer av kurser inom folkhögskolan. De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. På allmän kurs får deltagarna inte betyg, utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde som deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs.

FINANSIERING


Folkhögskolan är  helt avgiftsfri, och från och med höstterminen det år man fyller 20 år kan deltagarna söka studiemedel från CSN för att studera. För skolornas eftergymnasiala utbildningar finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel.

Folkhögskolorna finansieras i huvudsak med offentliga medel från staten och från landsting/regioner. 

Färg och form i inredning

"Jag har blivit förälskad i att måla med akvarell"

Båtbyggarkurs

Ett hantverk som får lov att ta tid

VILKEN UTBILDNING VILL DU GÅ?

ATT STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA

INDIVIDEN I GRUPPEN ÄR VIKTIG

Undervisningen utgår från den enskilda individen och deltagarna uppmuntras att vara med och forma den egna utbildningen. Därför är intressen och erfarenheter avgörande hur studieupplägget ser ut. Det är i samtalen i kursgruppen deltagarna får sin kunskap, om specifikt område såväl som om sig själva och andra.


Deltagarna lär sig också lyhördhet och ansvarstagande genom att varje persons synpunkter, åsikter och viljor hela tiden bryts mot andra studerandes åsikter och viljor. Tillsammans skapas ett lärande sammanhang.


STÄRKT SJÄLVKÄNSLA

Genom att deltagarna får tid att ägna sig åt sina intressen eller mål under en längre tid får de också chans att utforska saker om sig själva. Folkhögskoletiden handlar om mycket mer än de faktiska studierna.


Gemenskapen och samtalen gör att deltagarna lär sig på ett personligt plan, inte bara för att klara av kursen. Det ger eleverna en chans att påverka sina liv, kanske i en helt ny riktning. Deltagarna är en del i ett större sammanhang och varje enskild indivds bidrag är viktigt.


DU VÄLJER STUDIETAKT OCH SKOLA

På folkhögskola finns kurser på flera olika nivåer och med olika inriktningar. Varje folkhögskola bestämmer vilka kurser de ska erbjuda. Det innebär att man kan hitta en kurs med en studietakt och ett innehåll som passar en specifik vilja. Man kan också välja att studera var som helst i landet. Många folkhögskolor erbjuder ett internat där man kan bo under sin studietid. Dessutom finns det många kurser på distans.

Gustav Fridolin:

Från utbildningsminister till folkhögskolelärare

Pia Sundhage:

”Jag är en glad skit och drivs av lust och glädje”

VAD VILL DU BLI?

Information är direkt hämtad från Folkhöskola.nu och Sveriges Folkhögskolor