ARBETSFÖRMEDLINGENS

UTBILDNINGAR

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

ARBETSMARKNADS

UTBILDNING

ARBETSFÖRMEDLINGEN

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.


VAD ÄR DET?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det råder brist på utbildad personal. Utbildningenkan inte garantera att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser avsevärt. Studietiden är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Alla utbildningar sker i 100% studietakt, det vill säga heltid.


FÖR VEM ÄR UTBILDNINGEN?

Flera olika faktorer påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen väger samman bland annat tidigare utbildningar och erfarenheter, dina möjligheter att få jobb samt hur arbetsmarknadens behov ser ut. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du behöver också uppfylla något av följande:


  • Du har fyllt 25 år.
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.
  • Du har fyllt 18 år och har svårt att få jobb av särskilda skäl.

EKONOMISK STÖD

Under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning kan du få ekonomiskt stöd. Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig och hur de kan hjälpa dig.


FÖRSÄKRING

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. 


OM ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läs mer om Arbetsförmedlingens arbete HÄR (länk).

VILKEN VÄG PASSAR DIG?

All information hämtad från Arbetsförmedlingen.