Utbildning på plats och distans i

VÄSTERBOTTEN

VästerbottensVux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. VästerbottensVux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i länet, både inom yrkesvux och yrkeslärling. På dessa sidor finner du vårt gemensamma utbildningsutbud och kontaktuppgifter till varje kommun.

VÄSTERBOTTENSVUX

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

YRKESHÖGSKOLA

En yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå och är skräddarsydd för att möta en yrkeskompetens på arbetsmarknaden. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik.

FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Det är en utbildningsform som främst riktar sig till vuxna och pedagogiken inom folkhögskolan betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

ARBETSMARKNADS

UTBILDNING

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

FÖR DIG SOM VILL

STUDERA

Välkommen till VästerbottensVux!

 

Västerbottensvux kan ge dig ett attraktivt yrkesutbildningsutbud oavsett om du är arbetssökande, vill yrkesväxla eller kompetensutveckla dig."Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov."

- Värdegrunden, Skolverket

VÅRA YRKESUTBILDNINGAR

VästerbottensVux erbjuder ett stort antal yrkesutbildningar i hela länet.

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter till respektive kommun finner du via länken nedan.

OM VÄSTERBOTTENSVUX

VästerbottensVux är ett samarbete mellan 15 kommuner i Västerbottens län. Tillsammans anordnar vi yrkesutbildningar, både inom yrkesvux och yrkeslärling.

NÄRINGSLIV

VästerbottensVux finns för näringslivet också. Vi sysslar med kompetensutveckling och fortbildning. Varje kommun mäklar utbildning till företag utifrån deras unika behov. Kontakta din kommun för att få hjälp.

Vuxenutbildning i Västerbotten

KONTAKT


Du tar kontakt med din hemkommun för att få personlig service.

Alla kontaktuppgifter hittar du HÄR.

GDPRDen här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera